Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kada se osobni identifikacijski broj - OIB koristi?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kada se osobni identifikacijski broj - OIB koristi?

Obveznici OIBa obvezni su koristiti ga : 1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, 2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te, 3. u elektroničkom poslovanju i poslovima platnog prometa.

Obveznici broja obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja: 1. na računima prema posebnim propisima, 2. i izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.

Nadalje korisnici broja obvezni su osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.