Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Gdje mogu otvoriti žiro račun?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Gdje mogu otvoriti žiro račun?

Obrtnik sam bira poslovnu banku (kreditnu instituciju) kod koje će otvoriti svoj žiro račun. Istovremeno može imati otvoreno i više računa, no tada je dužan odrediti jedan s kojeg će se naplaćivati porezi, doprinosi i druge javne obveze.

Odluka o načinu otvaranju transakcijskih računa (»Narodne novine«, br.3/2011.).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.