Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvene isprave
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvene isprave

- Poslovne knjige propisane Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak obvezne su fizičke osobe koje obavljaju: samostalnu obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva

- Vode se posebno za svaku kalendarsku godinu (porezno razdoblje)

- Svaka od poslovnih knjiga vodi se na propisanim obrascima: Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI), Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI), Knjiga prometa (Obrazac KP), Evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO)

- Za svaku prodaju odnosno obavljenu uslugu mora se izdati račun

- Obveznici PDV-a izdaju račune sa oblikom i sadržajem prema propisima o PDV-u, a obveznici izvan sustava PDV-a sadrže podatke o izdavatelju (naziv radnje, podatke o vlasniku), o poslovnoj jedinici, nadnevak izdavanja računa, broj računa, naziv robe ili usluge, jediničnu cijenu i ukupni iznos računa, a ispostavljaju se u najmanje dva primjerka, jedan za kupca a drugi za izdavatelja kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama

- Poslovne knjige i knjig. isprave čuvaju se do nastupa apsolutne zastare prava na utvrđivanje porezne obveze, a isprave o dnevnom gotovinskom prometu najmanje tri godine

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.