Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Obvezne evidencije o radnicima i o radnom vremenu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Obvezne evidencije o radnicima i o radnom vremenu?

Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca sadrži 25 obveznih podataka koji se uvjetno mogu grupirati u slijedeće četiri skupine:

- podaci o samom radniku (ime i prezime, spol, OIB, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, državljanstvo, završeno obrazovanje i razni oblici stručnog usavršavanja, mirovinski staž ostvaren do početka rada kod poslodavca);

- podaci o radnom odnosu i poslovima na kojima radnik radi (dan sklapanja ugovora o radu i dan početka rada, naziv posla koji radnik obavlja, mjesto rada, probni rad ako je ugovoren, pripravnički staž ako je ugoovoren i rezultati polaganja stručnog ispita, naznaku je li riječ o ugovoru na neodređeno ili na određeno vrijeme, tjedno radno vrijeme);

- posebni podaci (trajanje rada u inozemstvu, naznaku radi li se o poslovima na kojima se mirovinski staž računa s povećanim trajanjem, naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodne i redovite provjere radnih sposobnosti, razdoblja mirovanja radnog odnosa), i

- podaci koji se odnose na prestanak radnog odnosa (datum i razlog prestanka radnog odnosa, naznaku je li ugovorena zabrana utakmice nakon prestanka radnog odnosa i trajanje te zabrane, te uvjete pod kojima će se za stalnog sezonskog radnika plaćati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.