Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Obavljam djelatnost u zajedničkom obrtu, moram li podnijeti osobnu poreznu prijavu, kada i kome?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Obavljam djelatnost u zajedničkom obrtu, moram li podnijeti osobnu poreznu prijavu, kada i kome?

Obrtnici koji vode zajednički obrt, dužni su istekom poslovne godine podnijeti dvije porezne prijave.

Prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti podnosi nositelj zajedničkog obrta poreznoj upravi nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu i to najkasnije do kraja siječnja za prethodnu godinu na obrascu DOH-Z. Prijavu potpisuju svi supoduzetnici, odnosno samo nositelj zajedničkog obrta, ako je za to ovlašten ugovorom.

Nakon toga, svaki obrtnik iz zajedničkog obrta dužan je podnijeti i Prijavu poreza na dohodak na obrascu DOH. U ovoj prijavi iskazuje sve ostvarene dohotke za koje postoji obveza prijavljivanja, podatke o osobnim odbicima i druge propisane podatke. Prijava poreza na dohodak podnosi se za svakog obrtnika iz zajedničkog obrta, poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, do kraja veljače, za prethodnu godinu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.