Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Načelo blagajne pri vođenju poslovnih knjiga obrta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Načelo blagajne pri vođenju poslovnih knjiga obrta?

Poslovne primitke i izdatke koji nastaju u vezi s obavljanjem samostalne djelatnosti, fizičke osobe bilježe u Knjigu primitaka i izdataka po načelu blagajne.

To znači da se primici bilježe tek nakon što su naplaćeni, odnosno izdaci nakon što su plaćeni.

Izuzetak od temeljnog načela blagajne jesu izdaci temeljem otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.