Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su poslovne knjige obrtnika "paušalista"?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje su poslovne knjige obrtnika "paušalista"?

Obrtnik-paušalist ne vodi poslovne knjige iz članka 34. Zakona o porezu na dohodak, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem. Također, za svaku isporuku i obavljenu uslugu dužan je izdati račun propisanog sadržaja (računi moraju sadržavati najmanje podatke o izdavatelju, nadnevku izdavanja računa, broju računa, nazivu robe ili usluge, jediničnoj cijeni i ukupnom iznosu računa). Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje ostvarenog prometa u obrascu KPR.
Ukoliko je riječ o obrtniku koji zapošljava radnika, za radnika je obvezan voditi evidencije propisane za isplatu plaće i ostale propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa.
Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD, utvrditi će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju te će mu se, prema potrebi, izdati novo rješenje za buduća razdoblja, s razlikom za uplatu ili povrat poreza za prošlo porezno razdoblje.
Ono se podnosi najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.