Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su vrste obveznih davanja koje obrtnik mora podmirivati u svom poslovanju?
Savjetodavna služba HOK-a
FAQ / C POREZI I CARINE / Koje su vrste o...
Pronađi

Koje su vrste obveznih davanja koje obrtnik mora podmirivati u svom poslovanju?

Osim obveza proizašlih iz poslovanja obrtnika koje ovise o specifičnosti kao i obimu djelatnosti pojedinih obrtnika (npr. obveze prema dobavljačima, komunalni doprinosi, isplate plaća zaposlenicima itd.) postoje i obvezna davanja koje svaki obrtnik treba podmirivati.
To su porez na dohodak ili porez na dobit, ovisno da li je obrtnik obveznik plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit.
Ovisno o mjestu djelatnosti obrtnika, obračunava se i plaća prirez na porez na dohodak.
Zatim, svaki obrtnik ujedno je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost ukoliko je prijavljen u sustav PDVa.
Obrtnik je obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog poreza, tzv. trošarina ukoliko je proizvođač ili uvoznik proizvoda na koje se primjenjuju posebni porezi (naftni derivati, duhanski proizvodi, bezalkoholna pića, alkohol, osobni automobili i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi, kava).
Na osnovu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, obrtnici i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, obvezno se osiguravaju u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i smatraju se osiguranicima koji su sami obvezni uplaćivati doprinose za sebe i svoje zaposlenike. Po toj osnovi plaćaju obvezne doprinose za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje te doprinos za ozljede i profesionalne bolesti.
Temeljem Zakona o obrtu, svi obrtnici koji obrt obavljaju na području Republike Hrvatske, obveznici su plaćanja komorskog doprinosa, u svrhu jednog od načina financiranja komorskog sustava i Hrvatske obrtničke komore.
Direktnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koju su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru pojedinačno zaštićenom ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Indirektnu spomeničku rentu dužne su plaćati fizičke i pravne osobe u slučaju da obavljaju djelatnosti za koje je takva obveza propisana, i to bez obzira na područje, odnosno prostor u kojem se ta djelatnost obavlja.
Obveznici obračunavanja i plaćanja članarina turističkim zajednicama su samo oni obrtnici koji u obrtu obavljaju djelatnosti za koje je propisano plaćanje članarina i koji imaju sjedište u turističkom mjestu.
Naknada za općekorisne funkcije šuma - Na temelju Odluke i Rješenja Ustavnog suda, od 26. lipnja 2012. (Nar.nov.br.68/12.) naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju i obrtnici i slobodna zanimanja.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.