Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je spomenička renta, te tko ju je dužan plaćati ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je spomenička renta, te tko ju je dužan plaćati ?

Spomenička renta je predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba radi prikupljanja sredstava potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara odnosno za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara, a čiju visinu propisuju svojim odlukama gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.

Donošenjem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 i 61/11) uveden je dvostruki sistem određivanja spomeničke rente (tzv. direktna i indirektna spomenička renta).

Direktnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koju su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru pojedinačno zaštićenom ili na području kulturno-povijesne cjeline. Svojstvo kulturnoga dobra, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Kulturno-povijesnom cjelinom smatra se naselje ili dio naselja, kao i područje, koji su zaštićeni kao kulturno dobro. Nepokretno kulturno dobro može biti: grad, selo, naselje ili njegov dio, te građevina ili njezini dijelovi, te građevina s okolišem.

Indirektnu spomeničku rentu dužne su plaćati fizičke i pravne osobe u slučaju da obavljaju djelatnosti za koje je takva obveza propisana, i to bez obzira na područje, odnosno prostor u kojem se ta djelatnost obavlja. To su prema Nacionalnoj klasifikaciji slijedeće djelatnosti:

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa) 64.1 Novčarsko posredovanje 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.
Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05 %. Osnovica je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.