Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko može obavljati poslove ovlaštenog carinskog otpremnika?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko može obavljati poslove ovlaštenog carinskog otpremnika?

Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01) propisuje da poslove u svezi s carinjenjem robe, a time i s podnošenjem carinskih deklaracija, mogu obavljati trgovačka društva ili trgovci pojedinci koji ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete i imaju odobrenje Carinske uprave za obavljanje poslova zastupanja u postupku carinjenja robe (ovlašteni carinski otpremnik).
Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika može se dati trgovačkom društvu ili trgovcu pojedincu, koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima sjedište na području Republike Hrvatske,
b) registriran je za obavljanje gospodarske djelatnosti, koja obuhvaća i djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika,
c) u radnom odnosu ima najmanje jednog djelatnika koji ima odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika,
d) raspolaže poslovnim prostorom, u vlasništvu ili zakupu, koji ispunjava propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika, te
e) raspolaže opremom, koja omogućava djelotvorno obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika (odgovarajući telefonski i telefaks priključak, računalo s potrebnom programskom podrškom i slično).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.