Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Stručni ispit za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Stručni ispit za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika?

Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (NN 92/04, 180/04, 107/06 i 122/07) uređuje se program stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike, sastav komisije za provedbu stručnog ispita, postupak provedbe, te visina naknade troškova za polaganje toga ispita.
Stručnom ispitu za ovlaštenoga carinskog zastupnika može pristupiti osoba, koja:
a) ima najmanje srednju stručnu spremu,
b) ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u obavljanju poslova carinskog otpremništva,
c) ima uvjerenje ili drugu odgovarajuću ispravu ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika.

Osoba koja namjerava pristupiti polaganju stručnog ispita dužna je podnijeti pisanu prijavu za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika .

Prijava za polaganje ispita podnosi se Komisiji putem Središnjeg ureda Carinske uprave,
Uz prijavu za polaganje ispita obvezatno se prilaže:

a) preslik svjedodžbe ili diplome o završenom srednjem ili višem stupnju obrazovanja,
b) preslik radne knjižice u dijelu u kojem su iskazani podaci o identitetu i zaposlenjima kandidata,
c) potvrdu poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu u području carinskog otpremništva,
d) uvjerenje ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika ili preslik ocjena iz predmeta strani jezik u tijeku redovitog školovanja.
e) dokaz o uplati naknade troškova za pristup polaganju stručnog ispita.
Stručni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.
Pismeni dio ispita sastoji se od popunjavanja primjerka jedinstvene carinske deklaracije prema podacima iskazanim ispitnim zadatkom i testiranja poznavanja materije obuhvaćene programom stručnog ispita.
U usmenom dijelu ispita kandidat obrazlaže rješenja i postupke primijenjene pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije i odgovara na usmena pisanja članova Komisije.

Stručni ispit za ovlaštenoga carinskog zastupnika polaže se prema sljedećem programu:

a) carinski sustav i carinski postupci, uz primjenu propisanih obrazaca (JCD),
b) poznavanje robe, pravila za njezino svrstavanje u Carinskoj tarifi i utvrđivanje njezina podrijetla,
c) osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe,
d) osnove trgovinskog i deviznog sustava
e) osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, te
f) osnove carinske terminologije na jednom od svjetskih jezika.
Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 1.000,00 kuna i plaća se svaki puta kada se ispit polaže u cijelosti.
Naknada troškova pristupa za polaganje popravnog ispita iznosi 500,00 kuna.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.