Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je potrebno za obavljanje poslova uvoza i izvoza robe ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je potrebno za obavljanje poslova uvoza i izvoza robe ?

Obrtnici mogu obavljati poslove uvoza i izvoza robe. Kako bi mogli izvoziti i uvoziti robu potrebno je da podnesu pismeni zahtjev za upis u registar carinskih obveznika putem Ministarstva financija - Carinska uprava RH - Središnji ured - Alexandera von Humboldta 4, 10 000 Zagreb. Detaljne informacije o postupku podnošenja zahtjeva za upis u registar carinskih obveznika možete dobiti putem govornog automata pri Ministarstvu financija - Carinskoj upravi RH - Središnji ured (tel. 01/6211-300, faks 01/6211-012, www.carina.hr).
Zahtjev za upis u registar carinskih obveznika mora sadržavati slijedeće podatke:
Ime i prezime poreznog obveznika:
MBG (OIB) poreznog obveznika:
Šifra djelatnosti:
Datum izdavanja rješenja o obrtu:
Žiro-račun:
Matični broj obrta:

Predmetnom zahtjevu također je potrebno priložiti:
- zadnje rješenje o obrtu ovjereno kod javnog bilježnika
- preslik obrtnice
- preslik kartona deponiranih potpisa
- preslik ugovora s bankom o platnom prometu u zemlji

Ukoliko se zahtjev podnosi direktno-osobno u Carinsku upravu, ne treba ovjeravati kod javnog bilježnika presliku rješenja o obrtu, već se daje na uvid original rješenja.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.