Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko može obavljanje poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko može obavljanje poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila ?

Poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila može obavljati samo društvo za zastupanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu Hrvatske angencije za nadzor financijskih usluga kao nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila.
Stanica za tehnički pregled vozila, u smislu Zakona o osiguranju, je nekretnina odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu u kojoj ovlaštena osoba obavlja tehnički pregled i registraciju vozila. Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik odnosno koja ima druga stvarna prava na stanici za tehnički pregled mora omogućiti društvu za zastupanje u osiguranju prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
Ukoliko osoba ne omogući prostor za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, u stanici za tehnički pregled vozila ne smije se obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.