Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko može biti posrednik u osiguranju i reosiguranju ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko može biti posrednik u osiguranju i reosiguranju ?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.
Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.
Poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.
Posrednik u osiguranju i reosiguranju smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.