Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je potrebno za dobivanje ovlaštenja za pružanje usluga zastupanja u osiguranju ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je potrebno za dobivanje ovlaštenja za pružanje usluga zastupanja u osiguranju ?

Poslove zastupanja u osiguranju mogu obavljati samo fizičke osobe koje imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,
  2. znanje hrvatskog jezika,
  3. ima najmanje srednju stručnu spremu,
  4. da nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nije pod istragom.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.