Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je obuhvaćeno djelatnošću zastupanja u osiguranju ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je obuhvaćeno djelatnošću zastupanja u osiguranju ?

Zastupanje u osiguranju prema odredbama Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08 i 82/09), predstavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.