Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Da li postoje iznimke u svezi upružanja usluga zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Da li postoje iznimke u svezi upružanja usluga zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ?

Iznimke kod obavljanja poslova zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju propisane su odredbama Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08 i 82/09).

Naime, one se ne primjenjuju na osobe koje obavljaju poslove u smislu zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, time da oni ne pružaju usluge osiguranja za društvo za zastupanje odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  1. ugovor o osiguranju zahtijeva poznavanje samo one vrste osiguranja koja je predmet ugovora,
  2. ugovor o osiguranju nije ugovor o životnom osiguranju,
  3. ugovor o osiguranju ne pokriva osiguranje odgovornosti,
  4. osnovna djelatnost nije zastupanje odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju,
  5. osiguranje predstavlja dopunu uz proizvod ili uslugu, ako takvo osiguranje pokriva:
    rizik kvara, gubitka ili oštećenja proizvoda ili stvari,
    rizik oštećenja ili gubitka prtljage i ostalih opasnosti vezanih uz putovanje, koje je bilo rezervirano preko turističke agencije te osiguranje sadržava odredbe o životnom osiguranju ili osiguranju odgovornosti, pod uvjetom da osiguranje takve vrste predstavlja pomoćni odnosno dopunski oblik osiguranja, koji pokriva rizike vezane uz navedeno putovanje,
  6. iznos godišnje premije osiguranja nije veći od 3.750,00 kuna i ako ugovor o osiguranju, uključujući produljenja, nije sklopljen na razdoblje duže od pet godina.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.