Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji se carinski propisi primjenjuju od 1.srpnja 2013.?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji se carinski propisi primjenjuju od 1.srpnja 2013.?

Temeljne carinske propise čine:
- Carinski zakonik Zajednice - Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992., kojom
se donosi Carinski zakonik Zajednice, sa svim izmjenama i dopunama te
- Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice
- Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993., o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća
kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, sa svim izmjenama i dopunama (dalje: Uredba EU),
- Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije te
- razni provedbeni Pravilnici kojima se detaljnije reguliraju carinski instituti i postupanja čije je donošenje u nadležnosti pojedinih zemalja članica (npr. Pravilnik o uvjetima i načinu podnošenja instrumenta osiguranja, Pravilnik o primjeni sustava carinskih kvota, Pravilnik o uvjetima za određivanje službenih mjesta i dr.).
Osim toga, osnovna pravila i uvjeti oslobođenja od plaćanja carine regulirana su Uredbom o sustavu oslobođenja u Europskoj uniji - Uredba Vijeća Europske unije br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o sustavu carinskih oslobođenja u Europskoj uniji.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.