Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su carinske i porezne olakšice u putničkom prometu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje su carinske i porezne olakšice u putničkom prometu?

Direktivom Vijeća 2007/74/EC od 20.12.2007. propisana su vrijednosna ograničenja na robu koju putnici unose u okviru putničkog prometa. Pritom je ovom Direktivom propisano da se oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja (carine i PDV-a) primjenjuje za robu koju unose putnici u okviru putničkog prometa čija vrijednost ne prelazi 300,00 eura po putniku dnevno, a u slučaju da putnik na carinsko područje EU dolazi zračnim i pomorskim putem, ta se olakšica primjenjuje za robu do vrijednosti 430,00 eura po putniku.
Međutim, što se tiče carinske olakšice pri unosu duhanskim proizvoda u okviru putničkog prometa, navedena Direktiva propisuje nižu i višu količinu određenih proizvoda koji se mogu odobriti, a koje određuje svaka zemlja članica za svoje područje. Tako je za duhanske proizvode propisano niže i više količinsko ograničenje, i to:
- 200 ili 40 cigareta,
- 100 ili 20 cigarilosa,
- 50 ili 10 cigara,
- 250 g ili 50 g duhana za pušenje.
Stoga, svaka zemlja članica sama određuje hoće li carinsku povlasticu primijeniti za manju ili za veću određenu kategoriju.
Za alkoholna pića navedena Direktiva propisuje sljedeća ograničenja za primjenu carinskih i poreznih olakšica:
- 1 litra alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% ili etilnog alkohola s udjelom alkohola većim od 80% i više,
- 2 litre alkoholnih pića s udjelom alkohola 22% i manje,
- 4 litre nepjenušavog vina i
- 16 litara piva.
Povlastice koje predviđa ova Direktiva neće moći koristiti osobe mlađe od 17 godina.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.