Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako se provode carinske formalnosti u vezi robne razmjene sa zemljama Europske unije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako se provode carinske formalnosti u vezi robne razmjene sa zemljama Europske unije?

Pristupom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske zajednice, naša zamlja postala je istovremeno i dio carinske unije, dakle jedinstvenoga carinskog područja zajednice, te neposredno primjenjuje cjelokupno carinsko zakonodavstvo Zajednice.

Ovo uključenje u carinsku uniju pojednostavnjeno znači kako sva robna razmjena između gospodarskih subjekata te fizičkih osoba unutar područja ove zajednice, postaje domaćom razmjenom glede carinskog tretmana robe, odnosno sva roba u toj razmjeni prestaje biti predmetom carinskog nadzora i postupanja.

Danom pristupa stoga prestaje sav carinski nadzor nad ulaskom ili izlaskom robe prema susjednim državama članicama EU – Slovenijom i Mađarskom, te se ukida i provedba svih carinskih formalnosti na graničnim prijelazima s navedenim državama. Ova okolnost će nesumnjivo značajno utjecati na ubrzavanje robnih tijekova, jer će izostati današnja procedura, koja uz utrošak vriemena uvjetuje i određene troškove koje iziskuje provedba formalnosti.

Neposredno, glede financijskih efekata za hrvatsko gospodarstvo, obzirom na jedinstvenost carinskog područja Zajednice, prestaje i obveza obračuna i plaćanja carine pri primanju robe koja pristiže iz Zajednice.

No ovdje treba napomenuti kako se danom pristupa neposredno počinje primjenjivati i Carinska tarifa EZ, koja propisuje veća stope carine za niz dobara, za koja hrvatska Carinska tarifa ima niske ili nulte stope carine. Stoga će dio dobara koje gospodarski subjekti nabavljaju iz trećih zemalja biti opterećen sa većim stopa carine od današnjih.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.