Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Poseban porez na kavu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Poseban porez na kavu?

Porezni obveznik

Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi kavu - proizvođač, uvozi, unosi ili prima kavu na području Republike Hrvatske.

Predmet oporezivanja i visina posebnog poreza

Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi, unosi ili proizvodi na području Republike Hrvatske.
U tablici je navedeno što se smatra kavom, iznos posebnog poreza na kavu i porezna osnovica na koju se isti obračunava:

Vrsta kave-proizvodi od kave

Iznos poreza po 1 kg neto mase

- nepržena kava iz tarifne oznake KN 0901 11 i KN 0901 12

5,00 kn

- pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22

6,00 kn

- kavine ljuske i opne iz tarifne oznake KN 0901 90 10

15,00 kn

- ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11

20,00 kn

- nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90,

- mješavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kave s prženom cikorijom i ostalim prženim nadomjescima kave ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifne oznake KN 2101 11 i KN 2101 30

- pripravci na osnovi ekstrakta, esencija i koncentrata od kave ili na osnovi kave iz tarifnih oznaka KN 2101 12 i pripravci što sadrže kavu, ekstrakte esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 1806 90 70

- napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202.

60,00 kn/1 kg

neto mase kave sadržane u

gotovom proizvodu

Kavom se ne smatra čokolada, proizvodi slični čokoladi, kremproizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, prašci za pudinge i kreme s dodatkom kave, kao ni alkoholna pića s dodatkom kave.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.