Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Poseban porez na bezalkoholna pića?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Poseban porez na bezalkoholna pića?

Porezni obveznik: Obrtnik koji proizvodi ili daje proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun, te obrtnik koji u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima bezalkoholna pića, osim obrtnika i količine koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

Bezalkoholna pića su osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića, i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namjenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.

Proizvođačima bezalkoholnih pića smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladištenje i punjenje bezalkoholnih pića, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji i obradi bezalkoholnih pića kao i za natočena bezalkoholna pića, radionice za održavanje pogona i upravu, potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje bezalkoholnih pića.

Uvoznikom bezalkoholnih pića smatra se fizička ili pravna osoba koja uvozi bezalkoholna pića u količini većoj od količine bezalkoholnih pića koja je oslobođena od plaćanja carine.

Porezna osnovica: Hektolitar proizvedenog ili uvezenog bezalkoholnog pića. Kad se bezalkoholna pića isporučuju u drugim mjernim jedinicama, isporučene se količine radi obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, preračunavaju u hektolitre.

Svota poreza: 40,00 kuna po hektolitru.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.