Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
U kojem roku moram podnijeti poreznu prijavu poreza na dobit?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

U kojem roku moram podnijeti poreznu prijavu poreza na dobit?

Na osnovu Zakona o porezu na dobit porezni obveznik dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez, podnijeti prijavu poreza na dobit. Prijavu poreza na dobit s obračunatim porezom, obveznik poreza na dobit dužan je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. To znači da je krajnji rok za podnošenje prijave poreza na dobit 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.