Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko određuje plaćanje predujmova poreza na dobit i na koji način?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko određuje plaćanje predujmova poreza na dobit i na koji način?

Na osnovu članaka 34. i 35. Zakona o porezu na dobit, porezni obveznik dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit Poreznoj upravi. Tijekom godine, porezni obveznici plaćaju predujam poreza na dobit koji se utvrđuje na temelju prijave poreza na dobit za prethodnu godinu. Porezni obveznici plaćaju predujam poreza na dobit mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini jedne dvanaestine porezne obveze za prethodnu godinu. Dakle, predujam se ne utvrđuje posebnim rješenjem, već ga izračunava i uplaćuje sam porezni obveznik. Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.