Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Obrtnik sam i očekujem ostvarenje većeg prihoda a time i dohotka, mogu li izabrati način oporezivanja umjesto poreza na dohodak, porez na dobit?...
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Obrtnik sam i očekujem ostvarenje većeg prihoda a time i dohotka, mogu li izabrati način oporezivanja umjesto poreza na dohodak, porez na dobit? Koji su uvjeti?

Obrtnici poslovne događaje bilježe u poslovnim knjigama sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. No, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, taj način oporezivanja za njih nije imperativne naravi. Oni mogu ako ustanove da je za njih povoljnije, odabrati način oporezivanja kao i pravne osobe (poduzeća) sukladno Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit. Osnovni razlog koji doprinosi toj odluci jest kako iskoristiti zakonske mogućnosti i platiti manje poreza, zatim to može biti i način raspolaganja financijskom imovinom, a ponekad i razlog čisto tehničke prirode, odnosno način vođenja poslovnih knjiga.

Razlike između obveznika poreza na dohodak i poreza na dobitak mogu se razmotriti s nekoliko gledišta:

  • načina utvrđivanja porezne osnovice;
  • rokova za uplatu PDVa;
  • visine porezne stope;
  • načina raspolaganja financijskom imovinom;
  • načina evidentiranja podataka u poslovnim knjigama.


Poduzetnik može promijeniti način oporezivanja samo na početku poreznog razdoblja (godine). Pisani zahtjev za promjenu načina oporezivanja treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do kraja tekuće godine koja prethodi godini u kojoj se želi promijeniti način oporezivanja. Porezna uprava na temelju zahtjeva izdaje rješenje koje obvezuje poduzetnika slijedećih 5 godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok za povratak na prvobitni način oporezivanja.

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je porez na dohodak postaje obveznikom poreza na dobitak po „sili zakona“ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.

Porezni obveznik može, na vlastiti zahtjev, plaćati porez na dobit umjesto na dohodak, i obratno. Pisani zahtjev kojim se traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.