Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Nisam mogao platiti predujam poreza na dobit zbog opće poznatog problema nelikvidnosti, a najavio mi se porezni nadzor. Kakve posljedice mogu oček...
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Nisam mogao platiti predujam poreza na dobit zbog opće poznatog problema nelikvidnosti, a najavio mi se porezni nadzor. Kakve posljedice mogu očekivati?

Temeljem članka 38. Zakona o porezu na dobit predviđene su kaznene odredbe za porezne obveznike i za odgovorne osobe poreznog obveznika pa je tako propisano da će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

  1. porezni obveznik koji nakon isteka razdoblja utvrđivanja poreza ne utvrdi poreznu obvezu u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ne uplati utvrđeni porez u propisanom roku,
  2. porezni obveznik koji ne izvjesti Poreznu upravu o promjenama u statusu
  3. porezni obveznik koji u propisanom roku ne utvrdi poreznu obvezu poreza po odbitku u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ne uplati utvrđeni porez po odbitku.
  4. porezni obveznik koji ne uplati u propisanom roku predujam poreza,

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika novčanom kaznom od 500,00 do 20.000,00 kuna.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.