Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje poslovne knjige moram voditi u koliko mi porezna uprava odobri plaćanje poreza na dobit?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje poslovne knjige moram voditi u koliko mi porezna uprava odobri plaćanje poreza na dobit?

Obveznici poreza na dohodak evidentiraju poslovne događaje po načelu jednostavnog knjigovodstva.

Obveznici poreza na dobit evidentiraju poslovne događaje po načelu dvojnog knjigovodstva sukladno Zakonu o računovodstvu.

Poslovne knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige (knjiga blagajne, materijalno knjigovodstvo i sl).
Vođenje poslovnih knjiga zahtijeva više stručnog znanja iz područja računovodstva, te se vođenje knjiga treba obavezno povjeriti stručnoj osobi. Smatramo da to ne bi trebao biti razlog od odlučujućeg znaćenja za donošenje odluke o promjeni načina oporezivanja. Što se tiče oblika i sadržaja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nema bitne razlike između obveznika poreza na dohodak i poreza na dobit.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.