Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je u poreznom smislu dohodak?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je u poreznom smislu dohodak?

Prema Zakonu o porezu na dohodak dohodak je razlika između primitaka i izdataka nastalih u jednoj kalendarskoj godini kao poreznom razdoblju.

Dohotkom se smatraju primitci koje ostvari porezni obveznik na tržištu rada, robe, usluga i kapitala te davanjem na korištenje imovine i imovinskih prava, kao i primici od osiguranja.

Dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.