Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ostvario sam gubitak u poslovanju, na koji način mi se utvrđuje osnovica za plaćanje poreza na dohodak?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ostvario sam gubitak u poslovanju, na koji način mi se utvrđuje osnovica za plaćanje poreza na dohodak?

Ukoliko se dohodak ostvaruje iz više izvora (npr. nesamostalni rad i samostalna djelatnost), ostvareni gubitak će umanjiti ukupnu osnovicu poreza na dohodak. Osnovica poreza na dohodak tuzemnoga poreznog obveznika je ukupni iznos dohotka kojega porezni obveznik ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu, uvećan za iznos vraćenog doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti koji je u prethodnom poreznom razdoblju obračunan i uplaćen iz iznosa koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice, a umanjen za iznos plaća novozaposlenih i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, umanjen za preneseni gubitak i umanjen za osobni odbitak.

Porezni gubitak koji se kod utvrđivanja ukupnog iznosa dohotka ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem porezne osnovice u sljedećih pet poreznih razdoblja.

Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka istekom pete godine od godine za koju je utvrđen.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.