Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Savjetodavna služba HOK-a
FAQ / B KREDITIRANJE... / Državne potpore...
Pronađi

Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10), će se u prijelaznom razdoblju do ulaska Hrvatske u EU prilagoditi sustav izravnih plaćanja u Hrvatskoj onome koji se primjenjuje u EU.

Zakonom se uređuju državne potpore poljoprivredi u obliku izravnih plaćanja

poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje 2011.-2014. godine, posebne potpore

poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja.

Zakonom se između ostalog uvodi posebna potpora poljoprivredi koja obuhvaća mjere za upravljanje rizicima i kriznim situacijama, za održanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu, za tehničku pomoć proizvođačkim organizacijama te ostale mjere koje nisu obuhvaćene mjerama poljoprivredne politike, a uređuju se posebnim propisima.

Integrirani sustav za administraciju izravnih plaćanja (IAKS) je uvjet bez kojeg se ne može u provedbi Europskog modela izravnih plaćanja te je njegova puna uspostava obvezna za povlačenje sredstva iz fondova EU. U odnosu na prijašnji Zakon u IAKS je uključen i sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanja te sustav za identifikaciju i registraciju životinja.

Zadržana je i odredba po kojoj je za ostvarenje prava na izravna plaćanja obvezan status obveznika poreza na dohodak nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede u slučajevima kada je OPG u prethodnoj godini ostvarilo više od 24.000 kn primitaka od izravnih plaćanja.

Uvjet za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji biti će korištenje minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta, a iznimno u slučaju gospodarstava koja imaju isključivo trajne nasade prihvatljiva je površina od minimalno 0,25 ha. U stočarstvu su zadržane minimalno poticane količine za 2011. godinu. Za korisnike koji ne ostvaruju pravo po poljoprivrednoj površini uvodi se kao i u zemljama EU vrijednosni minimum i to u iznosu od 750 kuna po korisniku ispod kojeg se ne isplaćuje potpora.

Zakonom se propisuje model izravnih plaćanja u 2011. godini te financijska sredstva (omotnica) predviđena za osnovno plaćanje po površini i za proizvodno vezana plaćanja za 2011. godinu

VRSTA
IZRAVNOG
PLAĆANJA

Vrijednost – kuna

Jedinica mjere

Maksimalni jedinični iznos

Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci

24.571.461

ha

702

Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja

1.531.593.893

ha

2.055

Šećerna repa

30.969.000

ha

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

l

10,00

Duhan

66.876.300

kg

5,58

Krave dojilje

147.134.004

grlo

1.177

Ovce i koze

67.626.000

grlo

122

Tov goveda

160.322.063

grlo

1.900

Mliječne krave

48.000.000

grlo

836

Krmače

33.120.000

grlo

530

Mlijeko kravlje, ovčje, kozje

275.092.479

kg

0,50

U biljnoj proizvodnji proizvodno vezana plaćanja odnose se samo na duhan, šećernu repu i djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje, sva ostala proizvodno vezana

plaćanja se ukidaju.

Plaćanja za livade i pašnjake vezana su uz uvjet držanja najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka.

Posebna plaćanja po površini za ekološku proizvodnju poticati će se kroz mjere ruralnog razvoja.

kao i plaćanja po pčelinjoj zajednici i kilogramu meda.

Zakonom se propisuje i model Jedinstvenih izravnih plaćanja od 2012. godine.

Određuje se da će se od trenutka članstva u EU provoditi program jedinstvenih plaćanja na regionalnoj razini te da će se za njegovu primjenu čitav teritorij RH podrazumijevati jednom regijom.

Mjere ruralnog razvoja dijele se na:

A - Mjere ruralnog razvoja do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju koje obuhvaćaju:

1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007. – 2013.,

2. potporu za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,

3. potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

4. potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi,

5. potporu dohotku poljoprivrednih gospodarstava,

6. potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i

7. potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

B - Mjere ruralnog razvoja za razdoblje nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Savjetnik za poljoprivredu

Ivica Kostović dipl. ing. agronomije

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.