Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti kreditiranja poslovnih banaka?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti kreditiranja poslovnih banaka?

Poslovne banke odobravaju kredite za različite potrebe, a prema rokovima vraćanja mogu biti kratkoročni (do 1 godine), srednjoročni (do 5 godina) i dugoročni ( od 5 na više godina).

Visinu kamatne stope kao i visinu naknade za spomenute kredite određuju nadležna tijela Banke unutar raspona utvrđenog za različite rizične grupe klijenata te u iskustvima u dosadašnjem radu s njima.

Detaljnije informacije o uvjetima svake pojedine banke možete naći na WEB stranicama banke ili u njihovim poslovnicama gdje možete koristiti tiskane informativne materijale ili osobno porazgovarati s kreditnim referentima.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.