Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je važno za izradu poslovnog plana?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je važno za izradu poslovnog plana?

Poslovni plan je dokument koji potanko razrađuje poduzetničku ideju i daje procjenu budućeg poslovanja i financijskih kretanja tijekom trajanja projekta, pa je potreban kako bi poslužio detaljnoj provjeri ideje i time smanjio rizik ulaganja, odnosno povećao izglede za uspjeh.
Poslovni plan koristi da se provjeri ideja kako bi se time smanjio rizik ulaganja, odnosno povećao izgled za uspijeh. Poslovni plan treba biti realan, usmjeren na budućnost a ne na sadašnjost.
Najvažnija pitanja koja treba provjeriti i procijeniti pri izradi poslovnog plana su:

  • prodajna cijena proizvoda ili usluge
  • veličina tržišta za prodaju proizvoda ili usluge
  • visina rashoda, troškova proizvodnje, plaća, poreza i drugih troškova
  • mogući izvori financiranja (vlastiti izvori, krediti)

Pomoć pri izradi poslovnog plana može se potražiti u poduzetničkim centrima ili od strane konzultanata koji se bave poslovnim savjetovanjem. Podaci o poduzetničkim centrima i njihove adrese mogu se dobiti u udruženjima obrtnika i područnim obrtničkim komorama
Upute za izradu kvalitetnog poslovnog plana možete naći na stranicama http://www.hamagbicro.hr/poslovni-plan/hr

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.