Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Postoji li državna institucija za davanje garancije za kredite?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Postoji li državna institucija za davanje garancije za kredite?

Radi davanja garancija za kredite poduzetnicima osnovana je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAGBICRO. Njen je zadatak pomoći poduzetnicima koji imaju kvalitetan poslovni projekt, ali nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja, da dođu do kreditnih sredstava i realiziraju projekt.

Garancije se odobravaju prema uvjetima i pravilima propisanim posebnim programima, usvojenim od strane Vlade Republike Hrvatske. Programima je ograničen iznos kredita za koji se garancija može odobriti.

Uz garancije, poduzetnici mogu u Agenciji koristiti i potpore kao bespovratna sredstva za podmirenje dijela troškova kredita, kao što su npr. troškovi izrade poslovnog plana, procjene nekretnine ili police osiguranja.

Postupak dobivanja garancije započinje u odabranoj poslovnoj banci, koja je spremna odobriti kredit uz uvjet dobivanja garancije. Poduzetni - tražitelj kredita i poslovna banka zajednički podnose zahtjev Agenciji za odobravanje garancije.

Detaljnije informacije o garancijama mogu se dobiti na adresi:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, investicije i inovacije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, investicije i inovacije

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.