Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su instrumenti osiguranja povrata kredita (garancije)?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su instrumenti osiguranja povrata kredita (garancije)?

Instrumenti osiguranja povrata kredita najčešće se traže i koriste:

  • jamci
  • mjenice
  • zadužnice
  • hipoteka ili zalog na pokretnini
  • fiducijarni prijenos vlasništva.

Za kredite manjeg iznosa i kraćeg roka otplate najčešće se koriste jamci, mjenice i zadužnice, dok se za kredite većeg iznos i duljeg roka otplate traži se hipoteka ili fiducijarni prijenos vlasništva.
Kod hipoteke vlasništvo se ne prenosi na davatelja kredita nego se njegovo pravo upisuje u zemljišne knjige kao teret, dok kod fiducijarnog prijenosa vlasništva davatelj kredita postaje vlasnik nekretnine i upisuje se u zemljišne knjige kao vlasnik do povrata kredita.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.