Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje su garancije plaćanja isporučenih dobara i usluga?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje su garancije plaćanja isporučenih dobara i usluga?

Za osiguranje naplate tražbina u domaćem prometu mogu biti: bjanko zadužnica, mjenica, ček, fiducijarno osiguranje, založnica, jamstvo, bankarska garancija.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.