Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kakvih sve kreditnih Programa ima?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kakvih sve kreditnih Programa ima?

Ima više programa kreditiranja. Pojedine programe kreditiranja i poticanja donijela je Vlada RH, u suradnji s pojedinim ministarstvima i vladinim agencijama i bankama (npr. Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave).

Detaljne informacije o programima, kao i objavljene natječaje te obrasce za prijavu možete naći na web stranicama ministarstava, odnosno agencija:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,

Ministarstvo turizma,

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Ministarstvo poljoprivrede,

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak svojim programima kreditira obrtništvo i malo poduzetništvo, a sve informacije o tim kreditima mogu se pronaći na stranici Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.