Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Pravo na godišnji odmor?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Pravo na godišnji odmor?

Pravo na godišnji odmor regulirano je odredbama Zakona o radu (članci 55. - 64.), koje se primjenjuju i na radnike zaposlene kod obrtnika. Osim Zakona o radu ovu oblast uređuje i kolektivni ugovor koji je obvezujući za potpisnike kolektivnog ugovora, odnosno za čitavu djelatnost ukoliko ministarstvo donese o tome odgovarajuću odluku.

Radnik zaposlen kod obrtnika ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna.

Malodobni radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana

Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog Zakonom o radu može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Blagdani i neradni dani određeni zakonom ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora. Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.