Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Izvanredni otkaz ugovora o radu ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Izvanredni otkaz ugovora o radu ?

Temeljem odredbe člk. 108. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka ( izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Međutim, poslodavac i radnik mogu ugovor o radu izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji, time da stranka ugovora o radu koja, izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.