Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što je potrebno za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što je potrebno za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara ?

Prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17) poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima, kao i poslove arheoloških iskapanja i istraživanja mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe.

Uvjete koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za dobivanje dopuštenja za obavljanje navedenih poslova propisani su odredbama Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji donosi Ministar kulture uz prethodnu suglasnost Ministra poduzetništva i obrta. Rješenje kojim se dopušta obavljanje navedenih poslova daje se na vrijeme od pet godina i donosi ga Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Postupak podnošenja zahtjeva

Prema Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, Runjaninova 2.

Tvrtke koje traže dopuštenje za poslove istraživanja, dokumentiranja ili projektiranja na kulturnim dobrima trebaju imati zaposlenu osobu sa dopuštenjem Ministarstva kulture, te je ta osoba nositelj dopuštenja i za tvrtku. Zahtjevi za nositelja dopuštenja i tvrtku mogu se podnijeti istovremeno.

Izvođači radova (građevinske tvrtke, obrti) podnose zahtjev samo kao pravne osobe i ne trebaju imati zaposlenu fizičku osobu sa dopuštenjem Ministarstva kulture.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.