Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Propisi kojima su propisani uvjeti otvaranja obrta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Propisi kojima su propisani uvjeti otvaranja obrta?

Opće uvjete za otvaranje obrta propisuju:

 • Zakon o obrtu
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
 • Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama
 • Zakon o gradnji

Posebne uvjete propisuju zakoni koji uređuju obavljanje pojedine djelatnosti, od kojih izdvajamo:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama
 • Zakon o trgovini
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 • Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
 • Pravilnik o putnom listu
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni i prijevoz za vlastite potrebe
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza
 • Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o morskom ribarstvu
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
 • Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Zakon o veterinarstvu
 • Zakon o zaštiti bilja
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.