Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Postupak priznavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija, odnosno visokoškolskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu za hrvatske državljane, strane državljane i osobe bez državljanstva provodi se radi zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj, a što se zasniva na odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

Stupanjem na snagu odredbi članka 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 45/11) tj. počevši od 1. rujna 2001. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske više nije nadležno za provedbu postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, već je to u isključivoj nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (AZOO), odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Hrvatske (ASO).

Obzirom na pojedinu vrstu obrazovne kvalifikacije koja je stečena u inozemstvu, a čije se priznavanje traži u Republici Hrvatskoj, razlikujemo:

1) Priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenome osnovnom i o završenome srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja - u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske

2) Priznavanje inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja - u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

3) Priznavanje inozemne školske kvalifikacije radi nastavka osnovnoškolskog odnosno srednjoškolskog obrazovanja - u nadležnosti školske ustanove u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

4) Priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju - u nadležnosti srednjoškolske ustanove u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

5) Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

a) radi nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) - u nadležnosti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola

b) radi zapošljavanja u Republici Hrvatskoj (stručno priznavanje) - u nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje tj. njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda

6) Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita - u nadležnosti resornih ministarstava i strukovnih organizacija

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.