Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Poslovanje obrta nakon smrti vlasnika?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Poslovanje obrta nakon smrti vlasnika?

Nakon smrti obrtnika obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike (članak 38. stavak 1. Zakona o obrtu NN 143/13, 127/19 i 41/20).

Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme i zdravstvene uvjete, te mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. (Članak 38. stavak 2.).

Nakon smrti obrtnika bračni drug, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati gore navedene uvjete. Međutim, odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta, obrtnici su dužni prijaviti nadležnom upravnom tijelu prema sjedištu obrta, u roku od 60 dana od dana smrti. Privremeni poslovođa upisuje se u obrtni registar, te je dužan voditi obrt pažnjom dobrog gospodarstvenika za račun nasljednika umrlog obrtnika. Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama Zakona o obrtu odgovara svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem.

Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti nadležnom urpavnom tijelu, u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka. Uz navedenu se prijavu mora priložiti:

  1. izvod iz matice umrlih za obrtnika,
  2. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju,
  3. dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakkonom propisano, uvjeta stučne spreme, te da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i posebnog uvjeta, da imaju položen stručni ili majstorski ispit ako se radi o vezanom obrtu.

Nadležno tijelo donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i nastavak vođenja obrta u obrtni registar. (Članak 40.)

Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok od 60 dana, gube pravo na prenošenje obrta, a obrt prestaje po sili Zakona.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.