Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Pod kojim uvjetima student može otvoriti obrt u Republici Hrvatskoj ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Pod kojim uvjetima student može otvoriti obrt u Republici Hrvatskoj ?

Zakon o obrtu (Narodne novine, br. 143/13), članak 8. stavak 1. propisuje da sve fizičke osobe, pa tako i studenti mogu obavljati obrt ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22, dalje u tekstu: Zakon), razlikuje studente upisane u redovitom statusu, koji studiraju u sklopu pune nastavne satnice i ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna, i studente upisane u izvanrednom statusu, koji studiraju u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice i sami snose troškove studija u cijelosti ili dijelom.

Student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom studiju na javnom visokom učilištu ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. Zakonom je utvrđeno pravo na subvencioniranje troškova školarine bez obzira je li student u radnom odnosu ili obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

U slučaju zasnivanja radnog odnosa, otvaranja obrta ili obavljanja drugog slobodnog zanimanja, student koji studira u redovitom statusu gubi prava iz studentskog standarda:
- pravo na zdravstveno osiguranje, koje će ostvariti po osnovi obrta,
- pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu,
- pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, br. 16/20)
- pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.