Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Pod kojim uvjetima student može otvoriti obrt u Republici Hrvatskoj ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Pod kojim uvjetima student može otvoriti obrt u Republici Hrvatskoj ?

Zakon o obrtu - članak 8. stavak 1. (Narodne novine, br. 143/13) propisuje da sve fizičke osobe, pa tako i studenti mogu obavljati obrt ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139) razlikuje studente koji imaju status redovnog studenta od studenata koji imaju status izvanrednog studenta.

Redovni studenti

Student u statusu redovnog studenta ima pravo na mirovanje obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija uz dozvolu visokog učilišta.

Redoviti studenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, prava na subvencionirano stanovanje i prehranu te druga prava sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim propisima.

Redovnim studentima trošak redovitog studija dijelom ili u cijelosti sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, subvencionira se iz državnog proračuna.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da redoviti studenti imaju pravo na zapošljavanje posredstvom pravnih osoba čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja (studentski centri), sukladno pravilniku koji donosi nadležni ministar.

Izvanredni studenti

Prema odredbama navedenog Zakona, izvanredni studenti sami sebi plaćaju trošak studija, zdravstveno obrazovanje, prehranu i stanovanje.

Zakon o obrtu (Narodne novine, br. 143/13) ne ograničava studente (redovne i izvanredne) da pri nadležnom uredu za gospodarstvo otvore obrt, međutim činjenica otvaranja obrta za redovnog studenta dovodi do gubitka njegovih studentskih prava, a što nije slučaj sa studentom koji je upisan na visoko učilište u statusu izvanrednog studenta.

Za prijelaz iz statusa redovitog u status izvanrednog studenta, (npr. zbog zapošljavanja), i obrnuto, nadležno je visoko učilište na kojem je student upisan.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.