Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti za otvaranje obrta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti za otvaranje obrta?

Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) propisani su opći i posebni uvjeti, kojima je potrebno udovoljiti da bi se dobilo odobrenje za obavljanje obrta.

Opći uvjeti koje građanin mora ispuniti su:

  • da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakonom propisano,
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.
  • da ima pravo korištenja prostorom ako je potrebno za obavljanje obrta

Posebni uvjeti su:

  • da postoji stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit ako se radi o obavljanju vezanih obrta,
  • povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta.

Poslovni prostor u kojem će se obavljati obrtnička djelatnost i oprema moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. Obrtnik mora imati dokaz o pravu korištenja prostora.

Obrtnicu izdaje nadležno upravno tijelo na čijem području će biti sjedište obrta. Nakon upisa u Obrtni registar, obrtnik je dužan početi sa obavljanjem obrta u roku od godine dana od dana izdavanja obrtnice, a najkasnije 8 (osam) dana prije početka obavljanja obrta dužan je početak rada prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba.

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom otvaranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti. Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takovim poslovima zaposli radnika koji udovoljava uvjetima stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita.

Za sve konkretne informacije, kao i potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva možete se obratiti nadležnom upravnom tijelu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.