Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su dokumenti potrebni za otvaranje obrta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su dokumenti potrebni za otvaranje obrta?

Za upis obrta u Obrtni registar obavezno je popuniti obrazac
Prijava za upis u Obrtni registar

Uz obrazac Prijave prilaže se:
1. preslika osobne iskaznice /za strance preslika putovnice, prijave boravka u RH ili osobne iskaznice)
2. dokaz o pravu korištenja prostora, ako je potreban za obavljanje obrta
3. zdravstvena svjedodžba kao dokaz o ispunjenim posebno propisanim zdravstvenim uvjetima za djelatnost obrta, ako je propisana potrebna posebna zdravstvena sposobnost.

Za vezane obrte potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti obrta, ovisno o tome što je kao uvjet propisano Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (NN 42/2008).
Ako obrtnik nema ispunjen propisani uvjet stručne spreme, uz Prijavu prilaže dokaze o stručnoj spremi radnika kojeg će u obrtu zaposliti na puno radno vrijeme kao stručnog poslovođu.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.