Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji propisi na razini općine, odnosno grada reguliraju obvezu, visinu i rokove za plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji propisi na razini općine, odnosno grada reguliraju obvezu, visinu i rokove za plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor?

Osim Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), općine odnosno gradovi svojim odlukama utvrđuju pitanje plaćanja komunalnih naknada, a za poslovni prostor vlasnici samostalno utvrđuju visinu s osnova vlasništva.

 

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.