Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Odredbom člk. 10. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) propisano je da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, na temelju kojih se radni odnos s istim radnikom zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

Međutim, postoji jedna iznimka koja dopušta sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za vremenski period duži od tri godine, i to samo radi zamjene privremeno nenazočnog radnika, odnosno zbog nekih drugih objektivnih razloga dopuštenih zakonom ili kolektivnim ugovorom, time da se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine.

Također je važno napomenuti da ukoliko je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.