Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Sklapanje Ugovora o ortakluku sa trgovačkim društvom
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Sklapanje Ugovora o ortakluku sa trgovačkim društvom

U svezi upita o mogućnosti sklapanja ugovora o ortakluku između obrtnika i trgovačkog društva upoznajemo Vas sa mišljenjem Ministarstva gospodarstva,rada i poduzetništva:

Sukladno odredbi članka 33., stavka 1. i 5. Zakona o obrtu (NN 143/13) radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt.

Stavkom 2. istog članka međusobni odnosi osoba iz stavka uređuju se pisanim ugovorom, a na koji se primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da pravna i fizička osoba ne mogu registrirati zajednički obrt temeljem gore citiranog Zakona.

No, što se tiče samog obavljanja obrtničke djelatnosti, obrtnik je slobodan sklapati ugovore o poslovnoj suradnji s poslovnim partnerima, pa tako i pravnim osobama.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.