Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Domaća radinost i sporedno zanimanje
Savjetodavna služba HOK-a
FAQ / K OSTALO / Domaća radinost...
Pronađi

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Instituti domaće radinosti i sporednog zanimanja uvedeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (NN 68/07), pod uvjetom da se isključivo radi o osobnom radu te da ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se djelatnosti obavljaju. Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, no fizička osoba time ne stječe status obrtnika, već se vodi u evidenciji koju vode nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba.

Uvođenjem instituta domaće radinosti i sporednog zanimanja, posebno se vodilo računa o umirovljenicima, a radi otvaranja mogućnosti dodatne zarade. Pa tako, obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja umirovljenici ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju, što znači da im se istim ne obustavlja mirovina, niti su obvezni plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje.

Nasuprot tome, nezaposlena osoba koja nije korisnik mirovine a obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje, obvezno se osigurava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Obveza doprinosa za nezaposlene osobe utvrđuje se prema mjesečnoj osnovici, a ovisno o tome utvrđuju li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili porez na dohodak po toj osnovi plaćaju prema paušalnom dohotku.

Fizičke osobe zaposlene kod drugog poslodavca, a također žele iskoristiti mogućnost dodatne zarade, obvezne doprinose plaćaju prema godišnjoj osnovici a ovisno o tome utvrđuje li dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga ili se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.

Stvarno nadležno tijelo za praćenje, evidentiranje, naplatu i prisilnu naplatu doprinosa za obvezna osiguranja, počevši od 1. siječnja 2003. godine, a temeljem Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11) je Porezna uprava.

Nezaposlena osoba koja obavlja sporedno zanimanje ili domaću radinost gubi status nezaposlene osobe ukoliko ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od samostalne djelatnosti koju privremeno obavlja (drugi dohodak) u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane naknade za nezaposlenost. Time međutim nije spriječena u daljnjem traženju posla, budući može biti uvedena u pomoćne evidencije kao tražitelj zaposlenja.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.