Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Usluga stručne edukacije preko obrta i izdavanje certifikata?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Usluga stručne edukacije preko obrta i izdavanje certifikata?

Stručna edukacija može se organizirati u okviru obrta, u kom slučaju bi trebalo u obrtnicu registrirati potrebnu djelatnost. No u tom slučaju nikakve javne isprave ili uvjerenja ne mogu se izdavati, pa se time završeni tečaj ne bi mogao upisivati u radnu knjižicu.

Za organiziranje tečajeva za koje bi mogli izdavati javne isprave potrebni su uvjeti propisani Zakonom o srednjem školstvu (pročišćeni tekst 69/03) i Zakonom o ustanovama (NN 76/93) temeljem kojih se djelatnost ne može obavljati u okviru obrta. Naime, "Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje" može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druga ustanova ako ima potreban broj nastavnika i stručnih suradnika i ispunjava druge relevantne uvjete (čl. 6, 22, 23 i 24. Zakona o srednjem školstvu).

Sukladno Zakonu o ustanovama, ustanova je pravna osoba svojstvo koje stječe upisom u sudski registar (čl. 2.) Isti zakon propisuje uvjete za osnivanje, naziv i sjedište, djelatnosti, ustrojstvu i organima, općim aktima, imovini, odgovornosti za obveze, javnosti rada ustanova i sl.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.